Prihlásiť sa

Tag Archives: We are many

23
Január

Zdroj: Saablog-In

22
Január

We are many we are SAAB, spoločná celosvetová akcia, organizovaná Saab klubmi, priateľmi Saabu. Akcie sa zúčastnili tisíce ľudí na celom svete, takmer na všetkých kontinentoch a demonštrovali svoju lojalitu k automobilke. Atmosféru vám priblíží aj pripojené video, pripravené z dostupných materiálov, ktoré poskytli samotní účastníci a jeden z nich nasledujúce video pripravil.